Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti

Erken Teşhis Sisteminizi Yıkımdan Kurtarır
Endüstri 4.0 ve IoT(Nesnelerin İnterneti)

Günümüzde Endüstri 4.0 çağıyla özdeşleşen bir kavram olan Nesnelerin Interneti kavramı giderek popülerliği artan bir konu durumundadır. İlk sanayii devrimi (1.0), buhar makinalarının ve su enerjini mekanik veya elektriksel enerjiye dönüştüren sistemler ile başlamıştır. İkinci sanayii devriminde (2.0) elektriksel üretim yapılmış, Üçüncü sanayii devrimi (3.0) ise bilişim sistemlerninin ve elektronik kartların kullanımı ile dijital bir devrim yapılmıştır.Endüstri 4.0 çağı 4. Sanayii Devrimi olarak bilinir ve otomaston sistemlerini, iletişim sistemlerini ve üretim teknolojilerini kapsayan bir terimdir. 4. Endüstriyel çağ ile birlikte Siber-fiziksel sistemlere dayalı üretimin devreye girişi söz konusudur. Nesnelerin interneti, Hücresel Taşıma sistemleri ve MIT ile başlayan ve gelecekte Otonom Etkileşim ve Sanallaştırma ile devam edecek olan Endüstri 4.0, 21. yüzyılın sonlarına kadar bütün sanayii alanlarında kullanılacaktır. Nesnelerin İnterneti, Birbirinden tamamen farklı adreslere sahip nesnelerin kendi aralarında ve Dünya çapında bir ağda bulunması ve iletişim kurması olarak tanımlanabilir.

Endüstri 4.0 Nedir ?

Günümüz Dünyasında tüm mekanik ve elektriksel sistemlerin dijitalleşmesi, kontrolü, denetlenmesi, ölçümü, kaydedilmesi ve raporlanması işlemlerinin gerekliliği ve kolaylığı bizi Endüstri 4.0 çağına getirmiştir. Endüstri 4.0 ile kontrol ve ölçüm gerektiren tüm sistemler hem birbirleriyle haberleşir hem de kullanıcıya muazzam kolaylıklar getirir. Yani Endüstri 4.0 'ın amacı bizi otomasyon sistemlerinin ötesine götürerek, Internet çağının gerekliliklerini ve yararlarını bünyesinde toplamak ayrıca sistemlerin birbirleriyle haberleşmesinin kurulmasını sağlamaktır.

Simülasyon, Otonom ve robotik sistemler, Sistem entegrasyonu, Nesnelerin İnterneti, Big Data, Bulut Bilişim, Siber güvenlik gibi tüm alanları kapsayan bir yapısı bulunan Endüstri 4.0 her ne kadar kolaylıklar sağlasa da söz konusu güvenlik olduğunda çeşitli zaafiyet ve tehlikeleri de beraberinde getirmiştir.

Endüstri 4.0 temelde 6 prensibe dayanmaktadır.

 • İlişkisel veri tabanlarının tamamına destek
 • Sanallaştırma
 • Modüler olması
 • Özerk Yapı
 • Hizmet Oryantasyonu
 • Karşılıklı Çalışılabilirlik
 • Endüstri 4.0 'ın getirdikleri

 • Verimlilik Artışı
 • Maliyetin Azalması
 • Yeni ve modern hizmet ve modellerin oluşması
 • Üretimde modülerliğin oluşması
 • Sistemlerin çevreyle barışık olması ve sürdürülebilir olması
 • Sistemlerdeki hata ve arızaların kolaylıkla saptanması
 • Sistemlerin öz farkındalığa sahip olması
 • Internet of Things


  Nesnelerin Interneti kavramı bilişsel cihazların, mekanik ve elektriksel makinelerin, hatta hayvan ya da insanların,kullanıcı-makine/ kullanıcı-kullanıcı etkileşimi olmadan veri aktarımı yapmaları anlamına gelmektedir. Nesnelerin Interneti kavramında Nesne diye adlandırılan kavram bir motor sensörü ya da vana olabileceği gibi, herhangi bir kablosuz cihaz da olabilir. Hatta bir kullanıcı bile iletişim sistemleriyle ilişkisi göz önüne alındığında nesne olarak adlandırılabilir. Sistemlerdeki mekanik veya elektriksel her türlü cihazın, yani sanayii ya da bilişimle ilgili her türlü nesnenin birbirleriyle iletişime geçerek; kendi kendilerini denetleme, kontrol etme, açma, kapama gibi işlemlerine karar vermelerini sağlayan Nesnelerin Interneti geleceğin en önemli iletişim alanlarından birisi olmayı şimdiden garantilemiş durumdadır.
  Nesnelerin Interneti kavramı gelişen iletişim sektörünü kullanıcıların ötesine geçirerek cihazların haberleşmesini sağlayan Endüstri 4.0 çağının en önemli gelişmelerinden birisidir.
  Endüstri 4.0 ile Oluşan Potansiyel Tehditler

  2020 yılı itibariyle 50 milyarın üzerinde cihazın birbiriyle iletişim halinde olması bekleniyor. Üretim sistemlerinin, şehir, ev, lojistik, şebeke, cihaz unsurlarının tamamının akıllı olması ve sosyal ağlar ya da e-ticaret ağlarıyla birleşmesiyle birlikte tüm veriler, hizmetler, nesneler ve bireylerin internet ortamını kullanarak kuracağı ekosistemdeki ağın önümüzdeki 25-30 yılda Dünya küresel ticaret hacminin yaklaşık %46’sını etkilemesi öngörülüyor. Bu ekosistemlerden herhangi birisine sızan tehditler tüm küresel ya da yerel sistemler için potansitel bir tehlike oluşturmaktadır.


  Akıllı şehirler, Sanal gerçeklik çalışmaları, Ultra Genişi Bant teknolojisindeki ilerlemeler (UWB) , Yapay Zeka teknolojileri gibi alanlardaki gelişmeler Endüstri 4.0 çağının önemini gün geçtikçe artırırken, tüm bu sistemlerin birbirleriyle entegre edilmeye çalışması ve bütünleştirilmesi, bu sistemlere yapılacak potansiyel siber saldırıları da olası yapmaktadır. Entegre ve bir arada çalışan sistemlerin bir bütün olarak bu tehditlerden korunması zorunlu hale gelmiştir.  Güncel eğitim ve etkinliklerimizden haberdar olmak için mail listesine üye olmayı unutmayın. ABONE OL!

  Yerimiz


  Bize Ulaşın


  SafeTech Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti.

  Adres
  Üniversiteler Mahallesi
  İhsan Doğramacı Blv.
  Gümüş Apt. No:29 ODTÜ/TEKNOKENT
  ÇANKAYA/ANKARA

  E-posta: info@safe-tech.com.tr
  Telefon: (+90 ) 537 285 23 32